Su Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Su Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Yaşam kaynağımız olan su, giderek kirlenmekte ve neredeyse su kaynakları azalmaya yüz tutmaktadır. Peki tüm canlıların ihtiyaç duyduğu su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Su kirliliğinin nedenleri nelerdir? Su kirliliğinin sonuçları nelerdir? Su kirliliğinin çözümü nedir? Tüm doğanın ve canlıların yaşam kaynağı olan suyun giderek kirleniyor olması endişe verici bir hal almaya başladı. Özellikle son zamanlarda artarak devam eden bir sorun olmaya devam eden su kirliliğiyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

Tüm canlıların yaşam kaynağı olan ve yaşamlarını devam ettirmek için hayati önem taşıyan su, doğanın kendini yenilemesi için ihtiyaç duyduğu en önemli kaynaktır. Su olmazsa ne canlılar kalır ne de doğa! Peki bu kadar hayati önem taşıyan su neden bu kadar kirlenmekte? Su kirliliğinin kaynağı insanoğlu mu? Asıl soru şu; İnsan kendi yaşamı için en gerekli olan ve hayati öneme sahip olan suyu neden kirletir? 

Hayati öneme sahip olan, canlıları hayatını devam ettirebilmesi için çok büyük bir öneme sahip olan suyun giderek kirlenmesini önlemek adına gerekli tedbirler alınmalı, suyun doğru kullanılması sağlanmalıdır. 

Birçok kişinin belki de önemsemediği hatta farkına bile varmadığı su kirliliğinden kaynaklı sadece bir günde on dört bin insan ölüyor! Su kirliliğinden kaynaklı hayatını kaybeden canlıların sayısı ise insan ölümünün yüzlerce katıdır. 

SU KİRLİLİĞİ NEDİR?

Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı sularında dış kaynaklı oluşan kirliliğe verilen isimdir. Su kirliliği, suların çevresinde ya da içinde yaşayan tüm canlılara zarar verir, çeşitli türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına neden olur.

SU KİRLİLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

– Hayvansal atıklar,

– Toprak erozyonu,

– Kimyasal kirlilikler,

– Biyolojik kirlilikler,

– Fizyolojik kirlilikler,

– Atmosferde meydana gelen kirlilikler

– Yerleşim alanlarındaki kirlilik,

– Çevre kirliliği,

– Akarsuların kirletilmesi,

– Araçların egzos ya da bacalarından çıkan dumanlar,

– Atıkların sulara atılması.

– İnsanların suyu yanlış kullanması ve su kirliliği hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması,

– Fabrika, suya dökülen yanlış maddeler gibi kimyasal kirlilikler,

– Atmosferin temiz olmamasından kaynaklı olarak suya geçen kirlilikler,

– Toprak erozyonu sonucunda oluşan kirlilikler,

– Tarımsal faaliyetler ve tarımsal ilaçların suyla karışması,

– Radyoaktif atıkların bilinçsiz kullanılması,

– Biyolojik ve fizyolojik kirlilikler,

– Suda yaşayan canlıların kontrolsüz artışı veya azalışı,

– Küresel ısınma,

– Şehirleşme esnasında suların yanlış şekilde kullanılması,

– Yağmurların kirli olması,

– İnsanlar tarafından su kaynaklarına atılan çöpler ve bu çöplerin temizlenmemesi,

– Depolama alanlarında yaşanan sızıntılar,

– Zehirli atıkların bilinçsiz gömülmesi ve suya karışması,

– Petrol tankeri, gemi gibi ulaşım araçlarından kaynaklanan kirlilikler, su kirliliğine sebep olmakta ve pek çok canlının yaşamını riske atmaktadır.

SU KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

Su kirliliğinin yaşanabilecek en kötü sonucu temiz ve tüketilebilecek su kaynaklarının tükenmesidir. Su kaynaklarındaki tükenme yalnızca insanların ve hayvanların değil, bitkiler başta olmak üzere diğer tüm canlıların hayatlarını riske atmaktadır. İşte su kirliliğinin sonuçları:

– Salgın hastalıklar,

– Ormanların büyümesi ve gelişmi durur,

– Hayvanların gelişimine zarar verir,

– Şehirler sağlıksız yaşam alanlarına dönüşür,

– Tarımsal faaliyetler durma noktasına gelir,

– İnsan ölmelerine neden olabilir.

–  Dünyadaki ekolojik dengenin bozulması,

– İnsanlar ve hayvanlar arasında bulaşıcı ve ölümcül hastalıkların oluşması, yayılması,

– Su canlılarının nesillerinin tükenmesi ve toplu ölümler oluşturması,

– Su kaynaklarının tükenmesine sebep olması, bu sayede tüm canlılığın sonunu getirebilecek ölümler oluşturması,

– Kuraklık ve çölleşme oluşturması,

– Ormanlık alanların azalmasına, böylelikle dünyadaki oksijen oranının azalmasına sebep olması,

– Kalitesiz su sebebiyle tarımda azalma, sağlıksız ürünlerin yetişmesi gibi durumlar su kirliliği sebebiyle meydana gelir.

SU KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ NELERDİR? 

– Evlerimizde kullandığımız çeşmelerden akan su ortak bir kaynaktan gelmektedir. 

– Yeraltı veya yüzey suyundan gelen su temizlenmiş ve filtrelenmiş olsa bile, sudaki kirlilik yalnızca lezzetinden bile ayırt edilebilir.

– Bitkilerin büyüme hızı, insanların hastalıklara karşı olan direnci, evcil ve yabani hayvanların bağışıklığının düşük olması su kirliliğinden kaynaklanabilir.

– Doğal ve temiz olan bir su ile kirlenmiş bir suyun rengi, parlaklığı, görünüşü birbirinden farklıdır.

SU KİRLİLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR? 

Su kirliliği tahmin edilemeyecek kadar çok çeşitli hastalıklara neden olur. Su kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan kaynaklı olarak milyonlarca canlı hayatını kaybetmektedir. Yapılan araştırmalara göre su kirliliğinden dolayı yaşamını yitiren insanların sayısı sadece bir günde 14 bine ulaşmaktadır. Bu oldukça vahim bir durum! 

Su kirliliğine bağlı olarak amonyak sonucu meydana gelen hastalıklar;

– Bulantı

– Kusma

– Mide ağrısı

– Boğazda ve yemek borusunda tahriş gibi rahatsızlıklar.

Su kirliliğine bağlı olarak kurşun sonucu meydana gelen hastalıklar;

– Kemik iliği

– Beyin

– Böbrek

– Karaciğer

– Mide

– Sindirim sistemi bozukluğu gibi rahatsızlıklar.

Su kirliliğine bağlı olarak fenol türevleri sonucu meydana gelen hastalıklar;

– Boğazda yanma ve ağrı

– Mide krampları, mide kanaması ve kusma

– Dolaşım sisteminde rahatsızlık

– Beyin rahatsızlığı

– Solunumda güçlük ve solunumun durması

– İdrarda azalma gibi rahatsızlıklar.

Author: ahmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir